Роль бібліотеки в житті учня

Перечинського професійного ліцею

 

Бібліотека – це скарбниця знань. А бібліотекарі є берегинею цього скарбу, розповсюджувачами нових форм і методів, інноваційних заходів залучення учнів до активного читання, формування в них читацької культури.

Починаючи з вересня місяця в усіх навчальних групах І-го курсу я проводжу бібліотечні уроки «Стань користувачем нашої бібліотеки». Проводячи заочну мандрівку в бібліотеку ліцею, я оформляю з учнями читацькі формуляри, в яких вони повинні дати відповіді не тільки на стандартні запитання, але й розповісти про те, чим вони хочуть займатися в позаурочний час. Це дає змогу бібліотекарю, під час вивчення цих читацьких інтересів, залучати учнів до того чи іншого клубу за інтересами, які працюють при бібліотеці.

Другим етапом залучення читачів до активного читання є екскурсія в бібліотеку з метою наочного ознайомлення з її роботою. Коридор бібліотеки зустрічає відвідувачів плідними виставочними стендами. Це: «Бібліотека – ваш помічник», «Нові надходження», «Будь читачем бібліотеки», «Правила користування книгою», «Кращі читачі бібліотеки», «Українська державна символіка», «Великий Кобзар у пам'яті народній».

Чільне місце в бібліотечній рекламі займає «Куток бібліотечної ради» та орган бібліотечної ради – газета «Бібліотека – скарбниця знань», які є відчутною допомогою в роботі бібліотеки.

На дверях бібліотеки виписані слова Я.Мудрого: ''Якщо ти когось знайдеш тут сидячим, шанобливо вклонися мовчки і не займайся розмовами: тут мудрі говорять з ученими''.

Шанобливо заходять учні в бібліотеку, яка зустрічає їх розмаїттям книжкового світу, які ретельно розставлені на книжкових полицях за відповідними розділами. Та чи не найбільше приваблюють відвідувачів книжкові виставки. Значне місце відведено для постійно діючої виставки «Край, де ти живеш», де зібрані друковані видання закарпатських письменників про Перечинський район: «Перечин» - Й.Ганич, Ю.Шейко, «Т.Ремета» - Ю.Кул, «Дубриничі» - Й.Ганич, Ю.Шейко, В.Мацо, «Новоселиця» - М.Рейпаші, «Сімер – любове моя…» - Й.Ганич, «Будьте здоровенькі…» та «Фрази з вулиці» - Й.Ганича. Презентація цих видань проводилась в ліцеї, а недавно проведено нестандартний урок-знайомств з поетичним доробком рідного краю.

Подібні мироприємства проводяться систематично, розуміючи, що любов до України починається з любові до місця, де народився, зробив свої перші кроки, відчув материнське тепло і батьківське піклування. Недаремно епіграфом до цієї виставки підібрані рядки з поезії О.Олеся:

  «О принесіть як не надію,

  То крихту рідної землі:

  Як притулю до уст її

  І так, застигну, так зомлію…»

Доповнюють цю тематику книжкові полиці : «Письменники Закарпаття», «Поетичні таланти краю», «Забуті імена», «Природа карпатського краю». Чималу роль відіграють зі смаком оформлені книжкові виставки: «Рідна мова – пісня солов'їна», «Книга мудрості й добра», «Немеркнучі перлини», «За щастя в Карпатах боровся кожний», «Україна: погляд у 3-є тисячоліття», «Українська державна символіка», «Архітектурні пам'ятки Закарпаття», які доповнюються відповідними епіграфами.

Тематичні полиці «Наші ювіляри», «Нові надходження» систематично поновлюються і біля них проводяться послідуючі обговорення.

Чільне місце в бібліотеці відведено книжковій виставці «Слава Шевченкова – слава України» з підрозділами: «Світова велич великого Кобзаря», «Людям дав я «Кобзаря»» та «Живи в мені!Ти спів святий Тараса».

До різних мироприємств, які проводить бібліотека, учні оформляють розгорнуті буклети: «Народний календар», «Молитва до української книги», «Духовні закони», «Символи державності», «Твоє здоров'я у твоїх руках», «Т.Шевченко – художник» і т.д.

Вагоме місце в роботі бібліотекаря займають створені картки читацьких запитів, періодики, законодавчих актів, краєзнавча картотека, створено базу даних з права, оскільки такою інформацією цікавиться багато користувачів.

В своїй роботі я в основному спираюся на постійно-діючий орган – Бібліотечну раду, яку й обираємо або поновлюємо у вересні місяці. А засіданнях Бібліотечної ради систематично і всебічно вирішуються найважливіші питання бібліотечної справи, пов'язані із підвищенням ролі бібліотек у вихованні учнівської молоді. У своїй роботі рада керується Положенням із питань культури і бібліотечної справи. До складу її входять бібліотекар, кращі користувачі бібліотеки з числа учнів, викладачів, майстри виробничого навчання. Персональний склад ради затверджується на першому засіданні. Бібліотечна рада обговорює актуальні проблеми бібліотечної справи, заслуховує повідомлення членів БР, бере активну участь у підготовці та проведенні різних заходів, публікує інформаційні матеріали про роботу бібліотеки в пресі.

З метою залучення учнів до обговорення проблем бібліотечної справи БР створює відповідні комісії: редакційна, з бібліотечного обслуговування, з обробки літератури та культмасова. Засідання БР проводиться раз на місяць. Де заслуховуються звіти голів комісій, обговорюються і складаються плани різних заходів тощо.

Одним із напрямків роботи бібліотеки є проведення бібліотечних уроків у групах, метою яких є формування інформаційної культури учня, вивчення шляхів залучення учнів до активного читання, правил користування бібліотекою, оформлення читацьких формулярів, ознайомлення з правами, обов'язками бібліотеки щодо якісного та ефективного обслуговування читачів тощо.

Для полегшення роботи бібліотеки БР вирішила створити при бібліотеці творчі об'єднання, або як ми їх називаємо, клуби за інтересами. Це полегшує співпрацю з викладачами та майстрами в/н. Наприклад, створений клуб «Знавці історії» допомагає виявити справжніх знавців нашої історії, які при допомозі краєзнавчої та історичної літератури готують різні тематичні заходи: це історичний урок «Співаєм славу цій події і тепер» ( до 89 річниці Дня Соборності України ), уроки-реквієм, усний журнал, круглий стіл та тематичні конференції за різними історичними датами.

Цікаві і змістовні заходи проводить клуб «Літературна вітальня», яка основним своїм завданням вважає ознайомлення користувачів із творчістю письменників рідного краю, українських сучасних та реабілітованих літераторів, їх життям та діяльністю. Це і година поезії «Власною смертю повернувся до життя» ( до 70 роковин від дня народження Василя Стуса ), нестандартний урок-знайомств з поетичним доробком рідного краю, Шевченківські дні в бібліотеці на тему: «Живи в мені!Ти спів святий Тараса…», тиждень юнацької книги «Книга – помічник, порадник і друг», заочна подорож у поетичну творчість Юрія Шипа ( до 65-річчя ) і т.д.

Надзвичайно ефективно проходять заняття клубу «Християнська етика», де учні знайомляться із значенням щоденних молитов в житті людини, знайомляться з новими обрядами і звичаями, вивчають історію календарних релігійних свят.

А неформальна програма «Проблеми молоді» свою роботу проводить спільно з районним Центром соціальної служби для молоді. Тематика занять різноманітна, але в основному це проблемно-виховні години «Боротьба з наркоманією», «Відмова від паління – покращення твого стану здоров'я», «СНІД – загроза людства», «Пияцтву – бій!» та інше.

Значну роботу проводять також учні клубів «Еколог» та «Захист Вітчизни», які створені з вересня 2007 року. Своїм завданням вони вважають прививати в учнів любов до рідної природи та збереження її природних цінностей та захист Вітчизни – як священний обов'язок кожного громадянина.

Ефективним в роботі цих клубів є те, що в підготовці та проведенні тих чи інших заходів залучається багато учнів різних груп, що дає змогу зайняти їх у вільний від навчання час. В цьому і вбачається співпраця бібліотекаря з викладачами та майстрами в/н. В даному випадку бібліотека відіграє роль інформаційного центру.

Своєчасне інформування вчителів і учнів про нові досягнення в науці, техніці та економіці забезпечує більш високий рівень підготовки молодих робітників – майстрів своєї справи.

 

Зганич М.М., бібліотекар ліцею